Vietnam Coffee
January 18, 2018

Material

Material Sữa đặc có đường : http://greenlifejsc.com.vn/ Syrup : ….
January 18, 2018

Equipment

Equipment Máy pha cafe : https://ddkaffee.com/collections/thiet-bi-pha-che  
Vietnam Coffee