Xuất xứ

Phơi trong

Nhà kính

Sàng Phân loại

Lỗi hạt non khi rang

(trong 100 gram mẫu) 

HONEY ROBUSTA – CHẾ BIẾN MẬT ONG

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín Tách vỏ thịt bằng máy loại bỏ quả xanh và hường còn sót lại – Để nguyên lớp đường của quả chín.

Sơ chế honey – Phơi nắng trên giàn trong nhà kính để điều tiết nhiệt độ và gió – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lâm Đồng

(Sản phẩm của chương trình Sản Xuất Liên Kết Bền Vững Chuyển giao Kỹ thuật và Bao tiêu sản phẩm với hơn 400 hộ nông dân).

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

[muahangnhanh id=’3686′ title=’SÀNG 18 tỷ lệ trái chín 100% (+/-1%)’]

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 14 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

NATURAL ROBUSTA

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín – Sơ chế khô – Phơi nắng – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lâm Đồng

(Sản phẩm của chương trình Sản Xuất Liên Kết Bền Vững với hơn 2.000 hộ nông dân).

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 14 : 90.0% min

Nhận Báo Giá